donderdag 5 mei 2016

Nieuw bedrag minimum inkomen voor gezinshereniging

Het leefloon werd op 1 april 2016 verhoogd en daarom werd ook het bedrag van het inkomen dat nodig is voor gezinshereniging verhoogd (120% van het leefloon).

Dit bedrag is sinds 1 april 2016 bepaald op 1.360,62 €/maand.

Dit is geldig voor alle nieuwe aanvragen voor een visum gezinshereniging of gezinshereniging vanuit België.

Bron:  1 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon 
Voor verdere inlichtingen of vragen kan je terecht op het Hulpforum Gezinshereniging België

Ook interessant:

vrijdag 27 maart 2015

Nieuwe bijdrage voor visum lang verblijf (visum D)

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen die de administratieve kosten van de behandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken van een visumaanvraag lang verblijf voor België dekt.

Bij het indienen van de visumaanvraag, moet de aanvrager die de bijdrage moet betalen, bewijzen dat de administratieve kost wel degelijk betaald is.

Voor verdere inlichtingen of vragen kan je terecht op het Hulpforum Gezinshereniging België

Ook interessant:

Vragenlijst voor onderzoek naar schijnhuwelijk of schijnrelatie

Dit is een voorbeeld van vragen die kunnen gesteld worden tijdens een onderzoek naar schijnhuwelijk of schijnrelatie.

Het is een standaardlijst waarop ambtenaren kunnen steunen. Ze zijn niet verplicht alle vragen te stellen en ze kunnen bijkomende vragen stellen in functie van het verloop van het gesprek.

Voor verdere inlichtingen of vragen kan je terecht op het Hulpforum Gezinshereniging België

Ook interessant:

vrijdag 27 februari 2015

Wie is vrijgesteld van arbeidsvergunning?

Vreemdelingen kunnen in bepaalde gevallen vrijgesteld zijn van arbeidsvergunning.

Dat betekent dat zij geen arbeidsvergunning moeten vragen vooraleer zij in België mogen werken.

Voor verdere inlichtingen of vragen kan je terecht op het Hulpforum Gezinshereniging België

Ook interessant:

vrijdag 18 juli 2014

Databank schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen

Sinds 3 april 2014 bestaat er een databank over schijnhuwelijken en schijnwettelijke samenwoningen.

In werkelijkheid is dit geen aparte databank maar het toevoegen van informatie aan de registers van de bevolking en vreemdelingen.

Voor verdere inlichtingen of vragen kan je terecht op het Hulpforum Gezinshereniging België

Ook interessant: